• 19
  Jan

  STEM Education เยาวชน ยุคดิจิทัลกับทักษะ พื้นฐานอาชีพ ในอนาคต

  Digital Age ฉบับที่ 215 เดือนพฤศจิกายน อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ เจาะตลาดข้ามประเทศด้วยระบบส่งเงิน   เทคโนโลยียุคดิจิทัลที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตอนนี้ ได้เปลี่ยนความคิดที่เมื่อวานที่ถูกมองว่า เป็นเรื่องจินตนาการ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ตอกย้ำข้อความ “Imagination is More Important than Knowledge” ...
 • 19
  Jan

  Game Developers เรื่องเล่าจาก คนสร้างเกม

  Digital Age ฉบับที่ 214 เดือนตุลาคม อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ AI สำหรับแบรนด์ ผู้ช่วยในยุค IoT   ตัวผมช่วงนี้ นอกจากจะเป็นอาจารย์สอนการพัฒนาเกม หรือขอทุนวิจัยเกี่ยวกับเกม (Gamification, Game-Based Learning) ในชีวิตปกติแล้ว อีกครึ่งหนึ่งของชีวิตคือ ...
 • 19
  Jan

  Digital Natives นักเรียนยุคดิจิทัล กับห้องเรียนบน M-Learning

  Digital Age ฉบับที่ 213 เดือนกันยายน อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ Life of Angel & Venture Capital เส้นทางที่ไกลกว่าเงินทุน   ในประเทศไทยช่วงนี้เริ่มให้ความสนใจในกระแสของ Startups อย่างต่อเนื่อง ทั้ง FinTech ...
 • 19
  Jan

  Smart Tech, Smart Country ประเทศไทย 4.0

  Digital Age ฉบับที่ 212 เดือนสิงหาคม อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ วิธีสร้างธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพ   เมื่อถึงคราวที่ประเทศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง แผนนโยบายการขับเคลื่อนด้านอุตสาหกรรมก็มีแนวทางพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามวิถีของเวลา ยิ่งแนวโน้มของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เริ่มมีความฉลาด และข้อมูลของผู้บริโภคที่เป็นดั่งขุมทรัพย์มหาศาลได้เคลื่อนตัวไปอยู่บนโลกดิจิทัล ทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ทันทีว่า ในอนาคตต่อจากนี้ไป คำว่า ดิจิทัล (Digital) และเทคโนโลยี (Tech) ...
 • 19
  Jan

  Download Full Movie Satria Heores: Revenge of Darkness (2017) Watch Free Online Streaming

  Satria Heores: Revenge of Darkness (2017) HD Director : Kenzo Mahara. Release : May 4, 2017 Country : Indonesia. Production ...
 • dpuGoogleScholar
  19
  Jan

  สุดยอด ! ผลงานวิชาการของ DPU ถูกอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ทั่วโลก ติดอันดับ 2 ของประเทศ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน

  สุดยอด ! ผลงานวิชาการของ DPU ถูกอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ทั่วโลก ติดอันดับ 2 ของประเทศ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ติดอันดับ “TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS” จากผลการจัดอันดับ  WEBOMETRICS RANKING  ...
 • 19
  Jan

  Emotional Marketing จงปล่อยอารมณ์ ให้อยู่เหนือเหตุผล

  Digital Age ฉบับที่ 210 เดือนมิถุนายน อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ FinTech 2.0 การเงินคลื่นลูกใหม่   แคมเปญ Ask Nestle to give ในช่วงที่ธุรกิจหลากหลายรูปแบบเริ่มมีจุดเริ่มต้นเดียวกันคือ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ...
 • 19
  Jan

  Move to Mobile : ปฏิวัติเกม การตลาดดิจิทัล บนมือถือ

  Digital Age ฉบับที่ 208 เดือนเมษายน อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ ตลาดวิดีโอคอนเทนต์ โอกาสของแบรนด์เล็ก   ถึงเวลาแล้วที่เจ้าของธุรกิจ SMEs, Startups หรือร้านค้าออนไลน์เล็กๆ ต้องโฟกัสไปที่การทำ Mobile Marketing หรือการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ ในเมื่อเข้าสู่ยุคที่เป็น The ...
 • 19
  Jan

  กรณีศึกษา Facebook Canvas และ Reactions : ยุคของ Smart Data และ Smart Media

  Digital Age ฉบับที่ 207 เดือนมีนาคม อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ แพลตฟอร์มต่อไปของอีคอมเมิร์ซ   ครั้งหนึ่งผมเคยไปนำเสนอหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการปรับประสิทธิภาพ การวางตำแหน่งป้ายโฆษณา หรือ Banner Advertising บนสมาร์ทโฟน ในงานวิชาการระดับประเทศ The 11th National Conference ...
 • 19
  Jan

  The Hour of Code: Game-Based Learning แนวทางปฏิรูปการศึกษา ในห้องเรียนดิจิทัล

  Digital Age ฉบับที่ 205 เดือนมกราคม อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ NextGen ของโฆษณาบน Mobile   เทคโนโลยีเกมในปัจจุบันตอนนี้เป็นมากกว่าสื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิง เกมในปัจจุบันได้กลายเป็นสื่อหลักทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือแวดวงการศึกษาสำหรับสร้างกระบวนการคิดของผู้เล่นให้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา (Problem-Solving) และยังเป็นการเพิ่มกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity) ในการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real-World) ...