• 20
    Jan

    DPU ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “เทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน”

    DPU ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “เทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน” สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์(ICSC) และวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน(CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงาน “เทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน” พบกับพิธีเปิดอันตระการตาของการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์จีน พร้อมการเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญของภาษาจีนในโลกธุรกิจ” โดยวิทยากรรับเชิญ 3 ...