• 19
    Jan

    กรณีศึกษา Facebook Canvas และ Reactions : ยุคของ Smart Data และ Smart Media

    Digital Age ฉบับที่ 207 เดือนมีนาคม อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ แพลตฟอร์มต่อไปของอีคอมเมิร์ซ   ครั้งหนึ่งผมเคยไปนำเสนอหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการปรับประสิทธิภาพ การวางตำแหน่งป้ายโฆษณา หรือ Banner Advertising บนสมาร์ทโฟน ในงานวิชาการระดับประเทศ The 11th National Conference ...