• 19
    Jan

    ไอเดีย ความสนุก ผ่าน Gamification

    Digital Age ฉบับที่ 216 เดือนธันวาคม อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ ใช้ App ช่วยสังคม ลดช่องว่างคนที่ลำบาก   Habit RPG เป็นการเปลี่ยน To-Dos สิ่งที่เรามักจะละเลยมันเสมอให้อยู่ในรูปแบบของการรับภารกิจ โดยมี Virtual Rewards ...