• 19
    Jan

    STEM Education เยาวชน ยุคดิจิทัลกับทักษะ พื้นฐานอาชีพ ในอนาคต

    Digital Age ฉบับที่ 215 เดือนพฤศจิกายน อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ เจาะตลาดข้ามประเทศด้วยระบบส่งเงิน   เทคโนโลยียุคดิจิทัลที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตอนนี้ ได้เปลี่ยนความคิดที่เมื่อวานที่ถูกมองว่า เป็นเรื่องจินตนาการ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ตอกย้ำข้อความ “Imagination is More Important than Knowledge” ...