• 19
    Jan

    Game Developers เรื่องเล่าจาก คนสร้างเกม

    Digital Age ฉบับที่ 214 เดือนตุลาคม อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ AI สำหรับแบรนด์ ผู้ช่วยในยุค IoT   ตัวผมช่วงนี้ นอกจากจะเป็นอาจารย์สอนการพัฒนาเกม หรือขอทุนวิจัยเกี่ยวกับเกม (Gamification, Game-Based Learning) ในชีวิตปกติแล้ว อีกครึ่งหนึ่งของชีวิตคือ ...