• 19
    Jan

    ทำความรู้จัก Webometrics Ranking สำหรับจัดอันดับสถาบันการศึกษาทั่วโลก

    Digital Age ฉบับที่ 203 เดือนพฤศจิกายน อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ FinTech อนาคตโลกการเงิน   ณ เวลานี้ต้องขอยอมรับว่าเว็บไซต์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของทุกสรรพสิ่งที่เราต้องการสร้างมูลค่า เว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จในแง่ของการกระจายความรู้ และแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมได้นั้น ต้องมีแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ ที่เรารู้จักกันดีว่า “เนื้อหา” (Content) ของเว็บไซต์ที่มีการนำเสนอที่หลากหลาย ผสมรวมกับสื่อทุกรูปแบบ ...