• 19
    Jan

    Smart Tech, Smart Country ประเทศไทย 4.0

    Digital Age ฉบับที่ 212 เดือนสิงหาคม อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ วิธีสร้างธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพ   เมื่อถึงคราวที่ประเทศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง แผนนโยบายการขับเคลื่อนด้านอุตสาหกรรมก็มีแนวทางพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามวิถีของเวลา ยิ่งแนวโน้มของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เริ่มมีความฉลาด และข้อมูลของผู้บริโภคที่เป็นดั่งขุมทรัพย์มหาศาลได้เคลื่อนตัวไปอยู่บนโลกดิจิทัล ทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ทันทีว่า ในอนาคตต่อจากนี้ไป คำว่า ดิจิทัล (Digital) และเทคโนโลยี (Tech) ...